Šta je BEST?

BEST je nevladina, neprofitna i apolitična organizacija studenata tehnike Evrope. Od 1989. godine BEST povezuje, obezbeđuje saradnju i razmenu između studenata širom Evrope.

U okviru BEST-a funkcioniše  86 Lokalnih BEST grupa, koje u preko 25 evropskih zemalja izgrađuju dobro organizovanu, moćnu i inovativnu studentsku mrežu.

Članovi BEST-a veruju u nešto što se teško može objasniti rečima i naziva se BEST Spirit, duh BEST-a koji se ogleda u zabavi. druženju, raznolikosti, učenju i ličnom napretku. Sve ovo, BEST pokušava da pruži evropskim studentima tehnike svojim akademskim i neakademskim kursevima i inžinjerskim takmičenjima koji se organizuju na 86 Univerziteta Evrope tokom godine.

Aktivni članovi BEST-a organizuju i učestvuju i u događajima kao što su radionice, treninzi, seminari, kao i generalni sastanci, na kojima stiču mnoga znanja i iskustva vezana za projektovanje, timski rad ili organizacione sposobnosti.

BEST ima članove u svim delovima Evrope i predstavlja važnu vezu za studente Evrope.

Glavni cilj je da studente uvede u trougao "studenti-kompanije-univerzitet", jer svi mi ovom i težimo.

Šta je LBG?


LBG - Local BEST Group iliti Lokalna BEST grupa je osnovna ćelija BEST-a. Od LBG-a sve počinje. One su legalni članovi BEST-a. Na univerzitetu može postojati samo jedna LBG i jedini predstavnik univerziteta je njegov LBG. To su grupe studenata tehnike koji rade na udruženju na svom univerzitetu. BEST čini 86 članova, Lokalnih BEST grupa, u 25 zemalja Evrope. Grupa studenata sa univerziteta koji ne pripada BEST-u, a koja želi da postane član BEST-a treba da dobije status Observer-a (Posmatrača) pre nego što zvanično pristupi organizaciji.
 
Aktivnosti
Aktuelno
Prolećna sezona BEST kurseva!

prijavite se na link-u
 
Pridružite se
Posetite nas! Svakog četvrtka u periodu od 12 do 14h možete doći u našu kancelariju da saznate više o nama, validirate nalog za BEST kurseve ili se učlanite u BEST. Očekujemo vas
email
beograd+pitanja@best.eu.org
Veolia Water
FON
TMF
CRI